top of page

Egyetemi jó gyakorlatok a wellbeing területén

Updated: May 16, 2023

A Wellbeing Szövetség (melynek mi is alapító tagjai vagyunk) 2022. március 10-én tartotta ez évi második online fórumát. Ezen eseményünk célja a tudásmegosztás, a kapcsolódás volt. 5 hazai nagy egyetem – a Semmelweis Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem – képviselői azt járták körbe, hogy milyen hazai jó gyakorlatok vannak az egyetemeinken, amikből tanulni, inspirálódni lehet, mi az, amit szívesen átadnának más egyetemeknek vagy akár cégeknek is.


Faragó István, a Wellbeing Szövetség elnöke köszöntötte a résztvevőket, és ő is hangsúlyozta, hogy milyen fontos a tudásmegosztás, majd jómagam, dr. Szabó Ágnes, a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetének egyetemi adjunktusa, a Wellbeing Szövetség egyetemi projektekért felelős tagja, rövid köszöntőm után nagyon röviden bemutattam az oktatói és hallgatói jólléthez kapcsolódó legfontosabb lehetőségeket az egyetemünkön.


Budapesti Corvinus Egyetem


Minden oktató számára elérhető mentálhigiénés tanácsadás, kompetenciafejlesztő és intraperszonális tréningek (pl. asszertív kommunikáció, stressz kezelés, időgazdálkodás), oktatói kiválóságot támogató képzések, amelyek túlmutatnak a módszertani képzéseken, és a nehéz hallgatói helyzetek kezeléséhez is nyújtanak segítséget (pl. hallgatói stressz, konfliktusok kezelése, motiválás), emellett a mozgás támogatása (AYCM-kártyával, zumba, pilátes, torna és tenisz órákkal), valamint térítésmentes és kedvezményes egészségszűrési lehetőségek.


Ami a hallgatókat illeti, a BCE számára fontos kérdés a hallgatók mentálhigiénés állapota is. A modellváltással a korábbi 3 főből álló Diáktanácsadó Központból létrejött a Hallgatói Támogatás, ahol 12 szakember nyújt pszichológiai tanácsadást, karrier- és tanulási tanácsadást, támogatja a fogyatékos hallgatókat. A BCE-n működik egy 200 négyzetméteres pihenő- és közösségi tér, a „NapKözi”, ahol a hallgatók pihenhetnek, tanulhatnak, beszélgethetnek, délután közösségi programok, társas estek, movie night-ok, diákszervezeti programok, reggel mindful morning-ok helyszíne.


A COVID-19 alatti mentálhigiénés állapotát a hallgatóknak 2 éven át felmérték, most márciusban zajlik a 3. mérés. A felmérések eredményei mentén született számtalan online pszichoedukációs írás, podcast, online munkafüzet, csoportos tréning (pl. time-menedzsment, stresszkezelés, párkapcsolati, problémamegoldó, motivációs tréningek). Ami a körönként több mint 1200 fős kitöltő véleményéből nagyon erősen tükröződött: első körben a motivációvesztés, a második körben az elmagányosodás.


Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem


Dr. Kun Ágota, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Ergonómia és Pszichológia Tanszékének egyetemi adjunktusa, aki szintén az egyetemi projektekért is felelős a szövetségben, a saját, nagyon népszerű, pozitív pszichológia szellemében kialakított szabadon választható „Pozitív pszichológia és önfejlesztés” interaktív élménykurzusról tartott rövid bemutatót. 14 héten keresztül heti előadásokat tart a pozitív pszichológia tárgyköréből, ezekhez óraközi gyakorlatok, önreflexióra késztető tesztek, kérdések, hétközi munkafüzetek társulnak. A félév végén szubjektív önbeszámolót írnak a hallgatók arról, milyen változásokat tapasztaltak.


A köszöntők, felvezetők után 6 nagyszerű előadást hallhattak a részvevők, rengeteg értékes gondolattal, amiket természetesen nem tudok mind-mind teljes részletességében bemutatni, de igyekszem a fontosabb pontokat kiemelni. Amit elöljáróban lényeges kiemelni és a vállalati szférában is követendőnek tartok: az igény- és állapotfelmérés, a stratégiában való gondolkodás, wellbeing-stratégia létrehozása, célok és részcélok kitűzése, felelősök, felelős szervezeti egységek megjelölése, a mentális és fizikális egészség együttes fontossága, a prevenció, az edukáció, és kommunikáció, valamint a közösségi terek.

Semmelweis Egyetem


Dr. Orosz Ádám, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet egyetemi adjunktusa, az EUniWell projektmenedzsere és Dr. Papp Magor, a Semmelweis Egészségfejlesztési Központ vezetője tartott előadást a Semmelweis Egyetem képviseletében „Lokális és nemzetközi jólléti programok a Semmelweis Egyetemen” címmel. A European University for Well-Being konzorcium egyetemeken átívelő európai egyetemi együttműködés létrehozásának céljával alakult a személyes, egyetemi, társadalmi, környezeti jóllét, és az egyetemi tudások, kutatások megosztásának támogatására. „Ki kell kerülni az elefántcsonttorony szerepből és jobban jelen kell lenni a társadalomban” - fogalmazott Orosz Ádám. Jelenleg, a 21. században a jóllét az egyik legfontosabb cél, ENSZ, OECD és EU-szinten is, hosszú távon és stratégiailag kell erről gondolkodni. Az EUniWellnek 7 tag egyeteme van (Birmingham, Cologne, Florence, Leiden, Linneaus, Nantes és a Semmelweis) és mindegyikük felelős egy-egy „munkacsomagért”, részcélért. Nyitni szeretnének civil szervezetek, vállalatok felé, közös együttműködésben dolgozni a hallgatói, oktatói és társadalmi jóllét megvalósulásáért, és azért, hogy olyan európai öntudattal rendelkező diákok hagyják el az egyetemet, akik a wellbeing eszméket magukénak tudják.


A három éve alapított Semmelweis Egészségfejlesztési Központ prevenciós szolgáltatásaival, valamint oktatási és kutatási tevékenységeivel járul hozzá a hallgatók és dolgozók jóllétéhez. 2019-ben egészségismeret és -magatartás felmérés keretében felmérték az egyetemi polgárok szükségleteit, ez alapján kerültek kialakításra a főbb szolgáltatások. Ugyanezen évben az egyetemi vezetés prevenciós fókusszal megújította a curriculumot. Azóta valamennyi kar valamennyi hallgatója számára előírt feladat a mozgás, illetve a testnevelés. A Központ rektori irányítás alá tartozó önálló szervezeti egység. Tevékenységeinek fő fókuszában az egészséges életmódot és az egészségmegőrzést támogató prevenciós szolgáltatások nyújtása áll az egyetemi polgárok számára (például táplálkozással, mozgással, mentális egészséggel kapcsolatosan).


2020 óta Mozdulj Semmelweis! néven egészségmozgalmat indítottak, ennek keretében tanévenként hét hónapon át tartó játékos kihívások elé állítják a résztvevőket. Hangsúlyos szerepet kap a különböző platformokon megvalósuló célzott egészségkommunikáció is. Dr. Papp Magor külön kiemelte, a jóllét beépüléséhez „menővé kell tenni” az egészségmegőrzésünkhöz kapcsolódó ügyeket. A Központ által kifejezetten erre a célra készített „Egészség elvitelre” című interaktív könyv a laikusok számára is emészthető módon beszél az életmódunk fontos területeiről, és teendőinkről, kiegészítve online tartalmakkal.


A Központ új szolgáltatások nyújtása mellett arra is törekszik, hogy a már meglévő jó gyakorlatoknak közös megjelenési platformot biztosítson, hiszen már több évtizede működnek jólléti programok a Semmelweis Egyetemen. Ezek közül példaként külön megemlítésre került: (1) 50 éve segítik a felsőbb éves hallgatók az elsőévesek egyetemi integrációját; (2) közel 20 éve működik a HuMánia pályaszocializációs műhely; (3) a Magatartástudományi Intézet jóvoltából sok éve működik Hallgatói Pszichológiai Konzultációs Szolgálat („diáktanácsadó”), ami célzottan támogatja a hallgatók mentális egészségét; (4) 15 éve megrendezésre kerül a Semmelweis Tavaszi Fesztivál.

Eötvös Loránd Tudományegyetem


Patakiné Dr. Bősze Júlia, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetének egyetemi adjunktusa a „Jól-létünk hétköznapi forrásai az ELTÉ-n” című előadásában összeszedte, az elmúlt 10 évben mi történt az ELTÉ-n jóllét vonatkozásában, és a Digitális Jólét Programhoz való 2020-as csatlakozást, valamint a Boldogságkutatást emelte ki. Emellett vannak szűrési lehetőségek, rekreációs sportszolgáltatások, AYCM-kártya, életvezetési tanácsadás, mentorálás, és figyelnek a zöld terek, pihenő terek kialakítására is.


Az ELTE Családbarát Egyetem, számos családi kedvezménnyel, baba-mama szobákkal az ELTE épületeiben, gyerektáborok támogatásával, kedvezményes színházjegyekkel. 2016-ban egy egészségfejlesztési stratégiai koncepcióhoz a felmérések megtörténtek, rengeteg cél meg lett fogalmazva, de sajnos nem valósultak meg konkrét lépések. Az előadó diákok körében végzett felmérésében a diákok a sportlehetőségeket, a tanárokkal való jó kapcsolatokat, a jó közösséget emelték ki, amelyek hozzá tudnak járulni jóllétükhöz. Amikre az előadó szerint a jövőben nagy szükség lenne: éves szintű egészségfelmérés, a hallgatói igény- és elégedettség felmérés eredményei alapján történő cselekvési tervek, a meglévő programok megfelelő kommunikációja, jóllét központ létrehozása, sportinfrastruktúra fejlesztése és a kerékpárral érkezők támogatása.Szegedi Tudományegyetem


„Wellbeing a Szegedi Tudományegyetemen” címmel tartotta Dr. Mátyás Dénes, a Szegedi Tudományegyetem Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság, Stratégiai Menedzsment Igazgatóságstratégiai menedzsment igazgatóhelyettese az előadását. A hallgatók, oktatók, dolgozók jólléte számtalan különböző szervezeti egységhez kötődik, de az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ kiemelkedik (példa néhány szolgáltatásukra: stresszkezelés, egyéni problémák, tanulási problémák, esélyegyenlőség, kortárs segítő csoportok), és mások mellett a Sportközpont, az Alma Mater vagy a Füvészkert is fontos szerepet játszik. Függőségek, veszteségek vagy épp pályaorientációs ügyekben a Léleknavigátor online platformhoz is lehet fordulniuk a hallgatóknak.


A munkavállalók és hallgatók jóllétéhez a következők járulnak még hozzá: dolgozói/hallgatói kártya különböző városi kedvezményekkel, sportolási lehetőségek, ingyenes nyelvi és egyéb kurzusok (pl. Coursera). A munkavállalóknak (egyetemi és főiskolai docens, egyetemi és főiskolai tanár) ezen felül járhat az alkotói szabadság 7 évente akár egy évre és a beiskolázási támogatás a gyerekeseknek. Az egyetem Családbarát Egyetem, óvodai ellátással, baba-mama szobákkal, gyereksarkokkal, babakocsi tárolókkal, családi kollégiumi szobákkal, vagy épp kivételes tanulmányi renddel a kisgyermekeseknek, valamint családbarát szülészettel. Az egyetem Zöld Egyetem is, energia-hatékony működésre, környezettudatosságra, napenergia termelésre törekszik, szelektíven gyűjtik a hulladékot. Népszerűsítik a kerékpáros közlekedést is. Számtalan programja, kampánya fut az egyetemnek, egészségneveléssel kapcsolatban: „Cigiszünet” portál, „Egészségügyi iránytű” edukációs oldal, „SZTE Mozdulj!”, „Stresszmentes Nap”, „Hulladékmentes Nap”. Egy új fejlesztés az elmúlt évekből az „SZTE Menta App”, ami a lelki problémák és a fizikai egészség javítását szolgáló alkalmazás a mindennapi nehézségek leküzdésének segítésére. Nemzetközileg is beágyazottak, tagjai az EUGLOHnak (European University Alliancefor Global Health) és a European University Association-nek is.

Pécsi Tudományegyetem


Prof. Dr. Kiss István, a PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézet igazgatója, egyetemi tanár, „Wellbeing a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán” címmel tartotta meg előadását. A stratégiai pillérek („POTE Pillars”) iránt a vezetés elkötelezett. 4 éve van tudatos építkezés, de korábban is voltak létező elemei már a programnak. 4 pillért alakítottak ki: 1. tanulási kultúra, 2. épített környezet, 3. tudomány és innováció és a 4. wellbeing pillér, azon belül részterületek: az egészségmegőrzés szempontjainak, eszközeinek kidolgozása, a sportolás céljainak, lehetőségeinek meghatározása, az egészséges étkezési lehetőségek, a mentálhigiénés szükségletek fenntartása, bővítése és a wellbeing szemlélet integrálása a teljes karon. Cél, hogy a munkatársak és hallgatók egy közösség részeként érezzék jól magukat mind fizikálisan, mind mentálisan.


A wellbeing-koncepciónak, amely egy tudatosan tervezett, igényfelmérésre is épülő, stratégiai gondolkodást és stratégiai célokat tükröző koncepció, a legfontosabb elemei és példái: 1. egészségtervezés, 2. testi egészség és környezeti elemek (pl. egészséges táplálkozás, egészséges kínálattal megfelelő étterem, ergonómiai szempontok), 3. mentális egészség (Egészségpszichológiai Konzultációs Szolgálat munkatársaknak és hallgatóknak, life coaching, tréningek, workshopok stresszkezelésre, mindfulness, autogén tréning, relaxációs, kommunikációs, kiégés elleni tréningek, időmenedzsment, home-office workshopok, állapotfelmérések, járványhelyzet indukálta intervenciók), 4. speciális területek hallgatók vonatkozásában (peer-program, tanulástámogatás, jogsegély, Támogató Szolgálat, elégedettség felmérés, rengeteg esemény, POTEcho visszajelző rendszer) 5. speciális területek dolgozók vonatkozásában (elégedettségmérés, munka-magánélet egyensúlya, képzések), 6. sport és rekreáció (Kari Rekreációs Központ kialakítása, „Keep Active” programsorozat). Ezekre vonatkozóan munkacsoportok is alakultak, tervezésre, koordinációra, összehangolásra.


Az egészségtervezéshez kapcsolódóan a YourLife egy 2018-ban megkezdett kari egészségfejlesztési program, ami mára már egy márkanév is. „Taste”, „Move”, „Love” és „Save” YourLife, azaz táplálkozás, mozgás, lelki egészség és függőségmentesség alterületekre bontották a programot. A YourLife keretén belül egyéni tanácsadások (táplálkozási, életvezetési tanácsadások, leszoktató programok, ülőmunka támogatása) vagy épp gyógytorna is elérhető a dolgozóknak és a hallgatóknak is. Számtalan esemény, rendezvény is támogatja a kitűzött célokat, Kiss István szerint szükség van a „történésekre, durrantásokra”: Nagy Orvoskari Lépcsőfutás, főzőkurzusok, egészségnapok, Mentális Egészség Nap, Wellbeing hónap, Bringás reggeli. A testi egészségnél István kiemelte, hogy az nagyon fontos, hogy a testedzési lehetőségek legyenek a közvetlen közelünkben („gym in the library” projekt). A legfőbb cél, hogy a wellbeing mindenkié legyen és a karon születő döntések úgy szülessenek, hogy a kari polgárok wellbeingjére milyen hatással vannak.Debreceni Egyetem


„DE-JÓ NEKÜNK! - Komplex munkahelyi jóléti program a Debreceni Egyetemen” volt Berényi András klinikai és addiktológia szakpszichológus, családterapeuta, szupervízor, a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ vezetőjének előadásának címe. 2001 óta működik Debreceni Egyetemen a mentálhigiénés program a hallgatók számára. 10 éve az egyetem dolgozói számára is nyújtanak a szolgáltatatásokat.


A Debreceni Egyetem 5 alkalommal kapott Családbarát Munkahely címet A "DE-JÓ NEKÜNK!" - Komplex munkahelyi jólléti programot a Lelkierő fiatalon a fiatalokért egyesülettel közösen valósítják meg. Több féle szolgáltatást nyújtanak: például egyéni tanácsadás, párkapcsolati, gyereknevelési tanácsadás, autogén tréning, stresszkezelés, lelki immunerősítő tréning, pszichodráma csoport, szülés élményt feldolgozó csoport, gyászfeldolgozás, jelnyelvi képzés. A rendezvényeknek, családoknak szóló programoknak - Mikulás nap, Jégkarnevál, Dolgozói Derbi (főzőverseny, sportolás, gyerekprogramok) - is nagy a népszerűsége, van baba-mama szoba, gyerekfelügyelet, kismama klub, nyári táborok a dolgozók gyermekeinek, Párkapcsolati Szabadegyetem. lehetőség nyíilik a dolgozók számára a rendszeres mozgásra is (zumba, gyógytorna, asztalitenisz).Mire jutottunk?


A legfontosabb kihívások, amiket az előadók az előadások utáni kerekasztal beszélgetésben megemlítettek:

 1. azt elhitetni minden szinten, hogy wellbeingre költeni nem idő és pénzpocsékolás

 2. mindenkinek rengeteg a teendője, és „nincs idő” a saját wellbeingre, pedig ez lenne a nulladik lépés, a tudatosítás kiemelten fontos, az emberek eszében tartani, hogy az egészség a legfontosabb

 3. egyetemi szinten wellbeing stratégiát létrehozni (kari szinten könnyebb)

 4. wellbeing-et nyújtani online a COVID-19 alatt

 5. a COVID-19 a mentális egészségre nagy hatással volt, megnőtt az igény a mentálhigiénés szolgáltatásokra, a bizonytalanság, félelmek, szorongások megsokszorozódtak

 6. kommunikáció, edukáció, szemléletformálás, mérés

 7. a dolgozók követlen környezetébe tenni a mozgáslehetőségeket

 8. a fizikális és mentális egészséget együtt, komplexen nyújtani


Vállalati kapcsolódási lehetőségekkel zártuk a délutánt. Az előadók szerint:

 1. aktívan keresni kell a kapcsolódási lehetőségeket, hidakat kell építeni az egyetemek és a vállalatok között

 2. Magvető pályázatokba partnerként vállalatokat be kellene hozni

 3. a munkahelyi egészségfejlesztési programok vitelében, koordinálásában, jó gyakorlatok átadásában, információcserében az egyetemek jó partnerek lehetnek, hiteles források az egyetemek

 4. a vállalatok tökéletes szakmai gyakorlati helyek, szponzori, barteri együttműködésekben kihagyhatatlanok

 5. az oktatásba is be lehet vonni a vállalatokat, együtt gondolkodni, közös jólléti programokat is ki lehet alakítani a vállalati szférával


Abban mindenki egyetértett, hogy közösen, együttműködve haladjunk tovább az egyéni, szervezeti és társadalmi jóllét növelésének fejlesztésében.


Az összefoglalót írta: dr. Szabó Ágnes

0 comments

Comments


bottom of page