top of page
EB8A3340_edited.jpg

VIGYÁZUNK AZ ADATAIDRA

Adatvédelem és sütik

A www.longevity-project.org weboldalt a Longevity Company Kft. üzemelteti és kezeli. Az oldal a wix.com felhő alapú weboldal készítő platformon készült és ezen a platformon keresztül a Longevity Company Kft. végzi az oldal szerkesztését és karbantartását is.

MIK A SÜTIK?

Amikor meglátogatod weboldalunkiat, az infomrációt tölthet le a böngésződbe, többnyire "cookie"-k, vagyis ún. "sütik" formájában. A sütik kisméretű fájlok, amelyek az általad használt számítógépre vagy egyéb eszközre töltődnek le egy web szerverről. Ezek az információk szólhatnak rólad, a preferenciáidról vagy az eszközről, amelyről az oldalt megnyitottad. Ezeket az információkat elsősorban arra használjuk, hogy a weboldalt személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az eszközödön. A webes böngésződ ezután minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a weboldalnak, így az felismer téged, és megjegyzi a beállításaidat (például a felhasználói preferenciákat). Ezek az információk nem azonosítanak be téged személy szerint.

A Weboldal látogatásakor regisztrálhatjuk a hozzáférési pont IP címét. (Az IP cím egy egyedi szám, amelynek alapján egy felhasználó az internetre való kapcsolódáskor azonosítható, és azt a böngésző egy weboldal megnyitásakor automatikusan megküldi a kiszolgálónak.) Az IP címeket a Weboldal látogatottságának felmérésében is felhasználjuk. Ezen felmérések közé tartozhatnak az adott weboldal használatára vonatkozó információk begyűjtése, amelyet a Szolgáltató a Weboldal tartalmainak javításához, a tartalmak személyre szabásához, a felhasználói élmény optimalizálásához és a használat gyakoriságának méréséhez is felhasználhat. A begyűjtött adatok alapján statisztikai elemzéseket is végzünk.

HOGYAN TÖRÖLHETED A SÜTIKET?

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket. A sütiket a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek, a weboldal egyes részei várhatóan nem működnek majd. További információkért a sütikre vonatkozóan, látogass el a www.aboutcookies.org weboldalra, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a sütik letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található sütik törléséről. A mobiltelefonon található sütik törlése kapcsán kérjük, olvasd el a készülék használati útmutatóját. Jelen Weboldal használatával elfogadod, hogy az oldal a jelen szabályzattal összhangban sütiket használ.

Hírlevelek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A LONGEVITY PROJECT BETÉTI TÁRSASÁG HÍRLEVELINEK KÜLDSÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

 

A Longevity Company Kft. (székhelye: 2013 Pomáz, Előd utca 26/A., e-mail címe: support@longevity-project.org, telefonszáma: +36 30 212 5261 ; a továbbiakban: az „Adatkezelő”) által nyújtott hírlevél küldési szolgáltatásra feliratkozó természetes személyek számára hírleveleket küld. A hírlevelek küldése nem valósítható meg személyes adatok kezelése nélkül. Az Adatkezelő eleget téve az adatvédelmi jogszabályok előírásainak az alábbiakról tájékoztatja az érintetteket:

Az adatkezelő:

Longevity Company Kft.

Adatvédelmi tisztviselő:

Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre.

Az adatok forrása:

Az érintett.

Az adatkezelés célja:

Hírlevél küldése az Adatkezelő tevékenysége iránt érdeklődő természetes személyek részére.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

Érintett neve és e-mail címe.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelő a személyes adatokat a hírlevélről törtnő leiratkozásig (adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása) vagy a hírlevél küldési tevékenységgel való felhagyásig kezeli, attól függően, hogy melyik esemény következik be hamarabb.

Címzettek kategóriái:

EDIMA.email Kft. (székhelye és levelezési címe: 1061 Budapest, Káldy Gyula utca 4. 3. em. 7., e-mail címe: hello@edima.hu) mint a hírlevelek kiküldéséhez technikai hátteret biztosító adatfeldolgozó részére átadásra kerülnek a kezelt személyes adatok.

Integrity Kft. (levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., e-mail címe: info@integrity.hu), mint az EDIMA.email Kft.-vel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok szervereken való tárolását végző al-adatfeldolgozó. Az Integrity Kft. személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az érintett jogai:

Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. a GDPR) határozzák meg):

 

 1. Hozzáféréshez való jog - az Adatkezelő tájékoztatja az érintette arról, hogy adatkezelés folyamatban van-e, illetve amennyiben igen, úgy az azzal kapcsolatos információkat megadja;
   

 2. Helyesbítéshez való jog - amennyiben a kezelt adat pontatlan vagy hiányos, úgy kérelemre azt az Adatkezelő helyesbíti vagy kiegészíti;
   

 3. Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) - amennyiben az adatkezelés nem lenne jogszerű, úgy az Adatkezelő a személyes adatokat törli;
   

 4. Hozzájárulás visszavonásához való jog – amennyiben az érintett bármikor úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kíván hírlevelet kapni, szabadon leiratkozhat a hírlevélről és töröljük a hírlevél küldése céljából kezelt személyes adatokat;
   

 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog - pontatlan, jogellenes, szükségtelen vagy az adatkezelés elleni tiltakozás esetén az Adatkezelő az adatokat a tárolás kivételével kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli).
   

 6. Tiltakozáshoz való jog - az érintett kérésére az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak). Az Adatkezelő vállalja, hogy tiltakozás esetén külön vizsgálat nélkül törli a hírlevél küldése céljából kezelt személyes adatokat.
   

A jogait az érintett úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az Adatkezelővel annak fent meghatározott elérhetőségei útján és pontosan meghatározza, hogy a jogait adatok esetén kívánja gyakorolni.

Jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett a jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

bottom of page