top of page
jan-kronies-vIKbn61rAIs-unsplash_edited.

5 hetes online program a reziliens működéshez szükséges készségek elméleti és gyakorlati elmélyítésére

PSZICHOLÓGIAI

RUGALMASSÁG

FEJLESZTŐ TRÉNING

5 hetes Elfogadás és elköteleződés tréning (ACT) melynek célja a pszichológiailag rugalmas működéshez szükséges készségek elméleti és gyakorlati elmélyítése a City, University of London, ACT for workplace settings kurzusának alapján.

Következő kurzus indulása: 2023. május

Elmélet és hatékony gyakorlat

5 héten keresztül

Szerdánként 17:00 - 18:30 között


Online, interaktív találkozók

Kis csoportlétszám

Oktató: Kiss Ádám

Ár: 50.000 Ft

Kiss Ádám

PROGRAMUNKRÓL:

A környezetünk gyorsan változik, az agyunk viszont nem. Evolúciós mintáink, melyek célja túlélésünk biztosítása a XXI. században csapdába zárnak minket: az életünket túlélni, elintézni, megoldani akarjuk, miközben lecsúszunk arról, hogy megéljük. A problémamegoldás, aminek mind társadalmilag, mind egyénileg mesterei vagyunk, könnyen visszájára fordul, amikor saját belső tapasztalatinkhoz – nehéz érzésekhez, gondolatokhoz, késztetésekhez – problémaként fordulunk. Ilyenkor nemcsak feszültséget vagyunk kénytelen megélni, még stresszesek is leszünk, a feszültség miatt. Nemcsak egy nehéz
gondolat gyötör minket, hanem a szégyen is a gondolat miatt. Ebben a működési módban az határozza meg a magatartásunkat, hogy ezeket a gondolatokat legyőzzük vagy elmeneküljünk előlük... ezáltal viszont egyre nagyobb lesz az életünkre gyakorolt hatásuk.


A pszichológiai rugalmasság ezzel szemben egy olyan működés, amikor tudatosan meg tudjuk figyelni a belső tapasztalatainkat, és ezáltal képessé válunk ezekkel összhangban vagy éppen ezekkel ellentétesen tudatosan dönteni és cselekedni, hogy a személyesen választott értékeink mellett döntsünk és cselekedjünk.


A pszichológiai rugalmasság egy bizonyítottan fejleszthető működés és erősen korrelál a testi-lelki jólléttel az élet szinte minden terültén. Azt is mondhatjuk, hogy az életminőségünk és az élettel való elégedettségünk nagyban függ attól, hogy menyire tudunk a személyesen választott értékeink mellett dönteni és cselekedni a mindennapokban.

Az 5 hetes tréningen kiscsoportban dolgozunk azon:

  • hogyan tudjuk visszaszerezni a kontrollt a figyelmünk fölött és arra fókuszálni, amire éppen fontos

  • hogy mik azok a személyesen választott értékek, kvalitások, amiket szeretnénk az életeünkben megvalósítani

  • hogyan tudjuk megfigyelni és elfogadni a nehéz érzéseket és gondolatokat, hogy ezáltal kisebb legyen az életünkre gyakorolt hatásuk

  • hogyan vegyük észre, amikor belekerülünk egy negatív gondolati spirálba és hogyan tudunk a jelenlét és elfogás eszközeivel perspektívát váltani, ezáltal pedig arra fókuszálni, amire éppen fontos

  • hogyan tudjuk ezek által könnyebben elfogadni önmagunkat és így teljesebbé, szabadabbá válni

  • hogyan tudjuk a nehéz helyzetekben is megőrizni a perspektíva váltás képességét

  • hogy a jelenlét formális és informális gyakorlatai stabilan napi rutinunk részéve váljanak

  • hogyan tudunk állandó változás közepette is reziliensen működni

Reziliencia tréning
_MG_8960_edited.jpg

Kiss Ádám 

mentálhigiénés szakember, szinkrontolmács

Ádám a SOTE mentálhigiéné szakirányú továbbképzésén szerzett diplomát, 7 éve foglalkozik relaxációs és meditációs módszerekkel, autogén tréning gyakorlatvezető és képződő szimbólumterápiás gyakorlatvezető. Alapvégzettségét tekintve szabadúszó szinkrontolmács, és 2020. októbere óta lányos édesapa. A tudatos jelenlét eszközeinek segítségével abban szeretné támogatni a hozzá fordulókat, hogy elfogadóbban és rugalmasabban kapcsolódjanak érzelmeikhez, önmagukhoz és másokhoz.

Kapcsolódó cikkeink:
bottom of page